Co to jest Gwarancja3 Aktywacja uslugi przedluzenia gwarancji online  
O nas Pomoc techniczna  
Jak to dziala Kontakt  
| oferowane uslugi | limity i ich wykorzystanie | rodzaje polisy | regulamin |
 
GWARANCJA3
Aby aktywować "Gwarancję3", wniosek o przedłużenie terminu gwarancji powinien być wypełniony w całości i wysłany z kopią oryginalnego dokumentu zakupu oraz z kopią wydanej przez producenta gwarancji, jeżeli taka istnieje; wszystko listem poleconym z potwierdzeniem odbioru do Business Company S.p.A., lub on-line na stronie www.garanzia3.it/IT/attivazione, nie później niż rok od daty zakupu elektroniki użytkowej o wartości jednostkowej większej niż 50,00 euro z VAT. Wysyłając „Gwarancję3“, firma Business Company S.p.A. jako wykonawca zawrze w imieniu Klienta umowę ubezpieczenia, która zagwarantuje mu, w ramach ogólnych warunków polisy przedstawionych na stronie www.garanzia3.it, przedłużenie terminu oferowanej przez producenta gwarancji, w postaci naprawy i / lub wymiany produktu.
 
USŁUGA I CZAS TRWANIA
„Gwarancja3“ ma na celu utrzymanie okresu gwarancji, który rozpocznie się od pierwszego dnia po upływie "gwarancji prawnych", jak przewidziano w rozporządzeniu o mocy ustawy 24/02 z późniejszymi zmianami, na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty zakupu produktu.
Przedłużenie gwarancji będzie udzielane w ten sam sposób i na takich samych zasadach określonych w oryginalnej gwarancji producenta, obowiązującej w chwili nabycia produktu. Koszt jednej naprawy, w ramach ważności rozszerzenia okresu gwarancyjnego, nie może przekraczać kwoty przewidzianej w niniejszym kuponie równej 500,00 / 1000,00 / 2000,00 / 5000,00 euro (w zależności od rodzaju wybranej polisy).
Gwarancja nie są również objęte wszelkie uszkodzenia i wady wykluczone już w oryginalnej gwarancji producenta, w każdym przypadku spowodowane zaniedbaniem lub winą klienta lub wynikające z normalnego zużycia elementów. W tym ostatnim przypadku firma Business Company S.p.A. natychmiast poinformuje o kosztach ewentualnej naprawy.
Za naprawę produktu Klient nie będzie obciążony żadnymi kosztami.
 
SPOSOBY WYPŁATY POLISY
W okresie obowiązywania "gwarancji prawnych", firma Business Company S.p.A zapewnia klientom usługi informacyjne mające na celu wsparcie w prawidłowym korzystaniu z gwarancji producenta.
Klient od pierwszego dnia po upływie „gwarancji prawnych“ używając "Gwarancja3" może naprawić uszkodzony produkt bez żadnych dodatkowych kosztów.
Jeżeli okaże się, że produktu nie da się naprawić lub jego naprawa jest nieopłacalna, klientowi zostanie zwrócona kwota zakupu produktu zmniejszona o 10% wartości za każdy rok użytkowania.
 
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE KLIENTA
Klient w momencie awarii urządzenia, począwszy od zakończenia terminu gwarancji prawnej, powinien skontaktować się pod bezpłatny numer 800 080161 (pon.- pt. od 10:00 do 17:00) i podać swoje dane osobowe i dane dotyczące polisy "Gwarancja3", połączyć się ze stroną www.garanzia3.it/IT/contatti lub napisać na adres email: assistenza@garanzia3.it. Usługa "klienci Gwarancja3" sprawdzi szczegóły przedłużenia terminu gwarancji i powiadomi klienta o procedurach i warunkach, które zostaną wykorzystane do naprawy produktu.
 
Business Company S.p.A. | P.I. 03491370650 | E-Mail info@garanzia3.it concept public image